tr    en
E-Mail listemize katılın.
Email
Ad Soyad
   

Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı

Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı
Yayınevi : Türk Tarih Kurumu 
Liste Fiyatı : 55,00 TL
%54
indirimli
25,00 TL
5 adet mevcut
Taksit seçenekleri için tıklayın
152904
Stok Kodu : 9751600421
Boyut : 16 x 24 cm
Sayfa Sayısı : xvi+632+95
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : 1988-12
Baskı : 3
Kapak Türü : Karton
Kağıt Türü : 1. Hamur
Dili : Türkçe


Bookmark and Share
Açıklama :
İçindekiler:

BİBLİYOGRAFY A

BİRİNCİ BÖLÜM

I. Divan-ı hümayun

Divan içtimaı günleri

II. Kubbe-i hümayun - Kubbealtı

Divan-ı hümayun binası

III. Divan azaları ve divan-ı hümayun içtimaları

IV. Arz günleri

V. Ulufe divanı

Kasr-ı Adil (Adil köşkü)

VI. Divan-ı hümayun kalemleri

Beylikçi veya divan kalemi. . .

Tahvil kalemi

Rüûs kalemi.

Rüûs kalemi rüûsları

Ordu rüûsları- RikÂb-ı hümayun rüûsları

Amedi kalemi ve amedci

Teşrifatçılık

Vak'anüvislik

Divân-ı hümayun hocaları

Divan-ı hümayun tercümanları

Hazine-i Evrak (Arşiv)

Divan-ı hümayunun başlıca defterleri.

Tayin muameleleri.

Defterhane.

 

İKİNCİ BÖLÜM

I. Vezir-i azam veya sadr-ı azamlar

Sadr-ı azamların ikindi divanları

Sadr-ı azamın diğer divanları ve teftişleri

Cuma divanı (Huzur mürafaası)-Çarşamba divanı

Sadr-ı azamın Tersan-yi teftişi

Sadr-ı azamların kola çıkmaları

Büyük kol

Sadr-ı azamın şeyh-ul-islamı ziyareti

Vezirlerin sadr-ı azam ve şeyh-ul-islamı ziyaret etmeleri

      Sadr-ı azamın bayram alayı

Sadr-ı azamın bayram ziyaretlerini kabulü.

Sadr-ı azamların tevcihat yapmaları

Vezir-ı azakın serdar-ı ekremliği

Sadr-ı azam maaşları

Vezir-i azam dairesi erkanı

Sadr-ı azamın kavuk ve divan elbisesi.

Vezir-i azam veya sadr-ı azamların elkabı

Sadr-ı azamların padişahlarla hususiyetleri

Sadr-ı azam nezaretindeki vakıflar.

Başvekaletin ihdası .

II. Sadaret veya rikâb-ı hümâyun kaymakamlığı

III. Kubbe vezirleri

Vezirler

IV. nişancı veya tevkiî

V. Kazaskerler

VI. Reis;ül;küttab

VII. Paşa kapısı – Bâb-ı âlî kalemleri

Sadr-ı azam kethüdası ve kalemi

Mektupçu dairesi

VIII. Bab-ı alinin teşekkülü

Sadaret arzodası

IX. Elçiler hakkında bir icmal

X. Elçilerin padişah tarafından kabulleri

Bir elçinin XV. yüzyılda huzura kabulü

XVI. yüzyılda padişah tarafından elçi kabulü.

XVII. yüzyılda elçi kabulü

Elçilerin divana gelişleri ve name takdim etmeleri

Elçilerin divana girişleri

İran elçisi gelirse

Bir seyahatnamede sefir kabulü münasebetiyle

divan merasimi hakkında.

        Elçilere dair müteferrik malumat.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

I. Merkez maliye teşkilatı (Defterdarlık)

Defterdarlar

 Defterdar kapısı (Bab-ı defteri)

II. Muhtelif yüzyıllarda Osmanlı maliyesi daireleri

XVI. yüzyılın ortalarında maliye kalemleri.

Ruznamçe-i evvel ve sani kalemleri - Rumeli mubasebesi kale­mi- Anadolu mubasebesi kalemi - Mukabele kalemi-­Mukataacı-i evvel kalemi - Mukataacı-i sani kalemi -Mevkufatcı- Varidatcı  - Kılac tezkirecisi  - Tezkireci-i ahkam-ı Rumeli- Anadolu mukataa-i evvel ve kalemleri - Anadolu mukataacı-i sanisi  - Anadolu üçüncü mukataacısı - Anadolu mevkufatçısı - Tezkireci-i ahkam-ı Anadolu - Mukataacı-i evvel - Mukata­acı-i sani - Mukabacı-i salis – Tezkireci-i ahkam - Tezki­reci - Kale tezkirecisi - Mevcudatcı - Teslimatcı ve kalem­leri – Divittar

XVIII. yüzyılın ortalarında maliye kalemleri.

Ruznamçe-i evvel - Başmubasebe kalemi - Haremeyn mu­basebesi - Anadolu mubasebesi - Suvari mukabelesi- ­Sipah kalemi - Silahdar kalemi - Mevkufat kalemi - Ma­liye kalemi - Cizye mubasebesi - Küçük ruznamçe kalemi - Piyade muhasebesi - Küçük evkaf kalemi - Haremeyn mu­kataası kalemi - Piskapos mukataası kalemi - Büyük kale kalemi- Haslar mukataası kalemi - Başmukataa kalemi - Maden maa salyane kalemi - İstanbul mukataası - Bursa mukataası - Avlonya maa Ağrıboz mukataası kalemi -Mektubi-i defteri kale­mi - Ganem kitabeti .  

XVIII. yüzyıl sönundalçi maliye kalemleri

1. Büyük ruzname - 2. Başmuhasebe kalemi,- 3. Anadolu muhasebesi - 4. Suvari mukabele kalemi - 5. - 6. Sipah ve si­lahdar kalemleri - 7. Haremeyn muhasebesi- 8.Cizye muhasebesi - 9. Mevkufat kalemi - 10. Maliye kalemi - 11. Küçük ruzname – 12. Piyade mukabele kalemi - 13. Küçük evkaf mu­hasebesi 358- 14. Büyük kale kalemi - 15. Küçükkale kalemi- 16. Madeni mukatası - 17. Salyane-i mukataası  18. Haslar mukataası - 19. Başmukataa kalemi -20. Haremeyn muakataası- 21. Istanbul mukataası - 22. Bursa mukataası - 23. Av­lonya mukataası - 24. Kefe mukataası - 25. Tarihçi kalemi-50 - Malilkane halifesi kalemi -Zimmet halifesi kalemi -Muhallefat halifesi kalemi – Kalemi ve dairesi - Menzil halifesi kalemi - Ganem kitapeti -Piskapos haliftesi kalemi – maliye mahke­mesi .

lll. Devlet Hazineleri .

Dış hazine (Maliye hazinesi) .

Nizam-ı Cedit hazinesi

Maliyenin başlıca defterleri.

 

Büyük ruznamçe defterlerinden -Başmuhasebe, kalemi defterlerin­den - Mevkufat kalemi defterlerinden - Anadolu muhasebesi defterlerinden

IV. Maliye nezaretinin teşkili .

V. Bazı mali ıstılahlar .

 

D Ö RD Ü N CÜ  B O L Ü M

Osmanlı bahriyesi teşkilatı

Başlangıç.

I. Osmanlı tersaneleri . Gelibolu tersanesi.

 

Istanbul tersanesi.

Süveyş tersanesi.

Tuna kaptanlığı ve Rusçuk tersanesi.

Birecik tersanesi

II. Tersane halkı

Azablar.

Kalafatcılar .

Kumbaracılar

 

III. Kaptan, paşa ve sancakları

Kaptan Paşa.

Kaptan Paşa eyaleti

Derya kalemi.

Tersane ricali.

 

Tersane emini - Tersane kethüdası - Tersane ağası - Liman reisi - Tersane katib (Canib efendi)-Tersane re'isi - Tersane defter emini - Tersane defter kethüdası-Tersane ruznamçecisi - İcare katibi -Mahzen-i çub ve mahzen-i sürb emin ve katipleri - Kalyon katibi - Tersane başmimarı.

IV. Donanma ümerası

Kapudane .

Patrona .

Riyale .

V. Donanmanın denize çıkma merasimi 

VI. Donanma inşası ve teçhizatı 

VII. Osmanlı bahriyesinde kullanılan gemiler.

Kürekle yürüyen gemiler

Uçurma - Varna beş çifteleri - Karamürsel - Aktar­ma - Üstüaçık - Çete kayığı. - Brolik - Celiyye - Çamlıca - Kütük - Atkayığı - Kancabaş - Şayka - İşkampavye (İşkampaye) - Şahtur - Çekelve - Fir­kate - Kalite - Pergende (Birgende veya pergandi) - ­Mavna – Gırab-Kadırga - Baştarde - Baştarde-i hümayun.

Yelkenle yürüyen gemiler

Ateş gemisi - Şalope - Brik - Uskuna - Şehtiye - Ağrıpar (Agrıbar) - Korvet - Barça - Kalyon - Firkateyn - Kapak veya kaypak - Üç anbarlı.

Donanmada hizmet eden bazı bahriyeliler .

Levendlar - Kürekçiler- Aylakcılar - Kalyoncular - Gabyarlar - Sanatkarlar - Sudagabolar .

Denize gemi indirilmesi merasimi

VIII. Onaltıncı yüzyılın son yarısından itibaren Osmanlı donanması hakkında bir icmal

Gemi yapılmış olan başlıca kızaklar

IX. Deniz mektebinin kuruluşu hakkında bir .

X Bahriye teşkilatana ait bazı vesika suretleri .

      Osmanlı bahriyesinde bir dönüm noktası teşkil eden do­nanma kanunnamesi.

        Bahriye mühendishanesine dair layıha

İNDEKS   

 


Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat