tr    en
E-Mail listemize katılın.
Email
Ad Soyad
   

Sultan İkinci Mahmud Döneminde Kıbrıs (1808 - 1839)

Sultan İkinci Mahmud Döneminde Kıbrıs (1808 -
1839)
Yazar : 
Yayınevi : Türk Tarih Kurumu 
Satışta değil
Stok Kodu : 9789751633965
Boyut : 16 x 24 cm
Sayfa Sayısı : xi+445
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : 2017
Kapak Türü : Ciltli
Kağıt Türü : 1. Hamur sarı
Dili : Türkçe


Bookmark and Share
Açıklama :

18. yüzyılın ortalarında Avrupa'da başlayan sanayi devrimi, Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devletler karşısında iktisaden geri kalmasına sebep olmuştur. Bu geri kalmışlık İktisadî yapıyla yakından ilişkili olan siyasî ve sosyal alanları da çok kısa bir zaman diliminde olumsuz yönde etkilemiştir. Osmanlı Devleti, Avrupalılar karşısında içinde bulunduğu bu geri kalmışlığın sebeplerini uzun bir zaman askerî alandaki bozulmalara yüklemiş olsa da, aynı yüzyılın sonlarına doğru Avrupa ile kurulan yakın ilişkiler, problemin sadece askerî düzenin yeniden kurulmasıyla aşılamayacağının anlaşılmasını sağlamıştır. Sultan III. Selim ile başlayan bu süreç, diğer padişahlara nazaran geri kalmışlığın sebeplerini daha iyi analiz etmiş olduğu anlaşılan Sultan II. Mahmud tarafından merkezi gücün ülke çapında yaygınlaştırılması şeklinde devam ettirilmiştir ve bu aşamada taşradan payitahtı tehdit eder hale gelmiş olan zümreler ile bunların merkezdeki uzantıları ortadan kaldırılmıştır. Kıbrıs, merkeze uzak vilayetlerden biri olarak 17. yüzyılın başlarından itibaren, devlet yönetiminde ortaya çıkan zafiyetlere paralel olarak yukarıda bahsi geçen zümrelerden ayanlar, alaybeyleri, ruhbanlar ve muhassıllar tarafından adeta talan edilmiştir. Devlet bu talanın önünü uzun bir süre alamamıştır. Bu sebeple bir mukataa haline dönüştürülerek merkezle olan ilişkileri güçlendirilmeye çalışılan Kıbrıs, 18. yüzyılın sonlarından itibaren Kaptan Paşalara gelir olarak tahsis edilmiştir. 19. yüzyılın başlarından itibaren Kaptan Paşalar üzerinden merkezi yönetime dâhil edilen Kıbrıs'ta daha dengeli bir idari sistem uygulanabilmiştir. Bu dönem Sultan II. Mahmud tarafından ülke çapında alınmış olan merkezi gücü kuvvetlendirmeye yönelik tedbirler ile de taçlandırılmıştır. Bu tedbirler/reformlar sayesinde çeşitli çıkar zümrelerinin elinde heba olan gelir kalemleri, bir taraftan Kıbrıslılar lehine kullanılabilir hale dönüştürülürken, diğer taraftan da hazine için yeni imkânlar sağlamıştır. Nüfusunun yaklaşık yarısını Türklerin oluşturduğu Kıbrıs, Sultan II. Mahmud (1808-1839) döneminde siyasî, İktisadî ve İdarî açıdan bir restorasyon/yenilenme dönemi yaşamış görünmektedir. Eser, Tanzimat'a ön bir hazırlık devresi olan Sultan II. Mahmud (1808-1839) devrinde ülke çapında yürürlüğe konulan idari, İktisadî ve sosyal reformun Kıbrıs'taki yansımalarım ortaya koymaktadır.


Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
İbn-i Haldun Üzerine Araştırmalar
Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri
(1840 - 1880)
Türk Eczacılık Tarihi
Eczacılık Tarihi
Fatih Sultan Mehmed Döneminde Musiki ve Şems-i
Rumi'nin Mecmua-i Güfte'si
Muhibbi Divanı
Açık Sırlar İsrailin Dış Politikası ve
Nükleer Sırları
Devrim ve Demokrasi Bir 27 Mayısçının
Anıları
Osmanlı'dan Günümüze Etnik Yapılanma ve
Göçler
Osmanlı'dan Günümüze Edebiyat ve Toplum
Samur Devri (1640 - 1648)
İki Komite İki Kıtal - Kafkas Yollarında
Doğu Anadolu Araştırmaları
Selçuklu Emiri Beşare Bey ve Başarakavak
(Tarih, Kültür, Sanat)
Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları
Manakib al-Arifin - (2 Cilt)   Takım
Türkiyede Şehirciliğin Tarihi İnkişafı
Saray Günlüğüm
Rönesans Papalarının Türklerle İşbirliği
Nil Kıyısından Boğaziçi’ne Kavalalı Mehmed
Ali Paşa Hanedanı’nın İstanbul’daki
İzleri: From the Shores of the Nile to the
Bosphorus Traces of Kavalalı Mehmed Ali Pasha
Dynasty in İstanbul
Osmanlı İmparatorluğunda Fotoğrafçılık
1839-1923
Osmanlı Kitap Sanatında Doğal Çiçekler
Fuat Bayramoğlu'nun Rubaileri
İki Rıfat Paşa'nın Ahlak Dünyası
Akdenizle Kucaklaşan Osmanlı Seramikleri
Kani Divanı
Osmanlı Belgelerinde Ohri
Osmanlı ve İngiliz Arşiv Belgelerinde Yezidiler
Hayali İstanbul Manzaraları
Türk Bilig Revüsü - İran-Turan Cenkleri
Tümünü göster
Kapat