tr    en
E-Mail listemize katılın.
Email
Ad Soyad
   

Mir'atü'z- Zaman Fi Tarihi'l- Ayan'da Selçuklular

Mir'atü'z- Zaman Fi Tarihi'l- Ayan'da
Selçuklular
Yayınevi : Türk Tarih Kurumu 
Satışta değil
Stok Kodu : 9789751623522
Boyut : 16 x 24 cm
Sayfa Sayısı : viii+298
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : 2011-10
Baskı : 1
Kapak Türü : Ciltli
Kağıt Türü : 1.Hamur sarı
Dili : Türkçe


Bookmark and Share
Açıklama :
Özet:
Selçuklu tarihi bakımından büyük bir boşluğu dolduran bu eserde, XI. yüzyıl türk dili yönünden de (özellikle kişi adları) dilcilerimizin üzerinde çalışma fırsatı bulabilecekleri değerli malzemeler bulunduğu gibi, eski Türk törelerinin (evlenme ve yas törenler, giyim-kuşam, yeme-içme, dini inançlar ve özellikle sultan, şehzade, emir ve Türkmen Beyleri'nin çeşitli olaylar karşısındaki davranışları vs. gibi) devamını gösteren birçok örneklerin tespiti de mümkün olabilmektedir. Bütün bunlardan başka Selçuklu devlet teşkilatı, devletin dini, iktisadi ve kültür siyaseti, Türk hakimiyet anlayışı, Halife-Sultan, Sultan-Vezir ilişkileri hakkındaki kayıtlar veya bu konularla ilgili olarak anlatılan çeşitli olaylar, gerçekten eşsiz birer tarihi belge niteliğindedir.
İçindekiler:

ÖNSÖZ 
GİRİŞ

I. Müellif

II. Eseri 

III. Eserin Kapsamı ve Değeri 
A. GARSUNNİ'ME MUHAMMED B. HİLÂL ES-SÂBİ'
B. ESERLERİ

1. Uyûnü't-tevârîh
2. Hefevâtü'n-nâdire
3. Kitabü'r-rebî' 

IV Eserin Nüshaları
1. Topkapı, III. Ahmed Ktp. Nüshası=T
2. Paris Millî Ktp. Nüshası=P.
3. Türk-İslâm Eserleri Müzesi Ktp. Nüshası = I1 
4. Türk-İslâm Eserleri Müzesi Ktp. Nüshası = I2 

I. BÖLÜM
SULTAN TUĞRUL BEY DÖNEMİ SULTAN TUĞRUL BEY DÖNEMİ 
448 (1056/57) Yılı Olayları 
449 (1057/1058) Yılı Olayları 
450 (1058/59) Yıh Olayları 
451 (1059/60) Yık Olayları 
452 (1060) Yıh Olayları 
453 (1061) Olayları 
454(1062) Yılı Olayları 
455(1063) Yıh Olayları 

II.BÖLÜM
SULTAN ALP ARSLAN DÖNEMİ SULTAN ALP ARSLAN DÖNEMİ
456 (1063/64) Yıh Olayları
457 (1064/65) Yılı Olayları 
458 (1065/66) Yılı Olayları 
459 (1066/67) Yılı Olaylan 
460 (1067/68) Yılı Olayları 
461 (1068/69) Yılı Olayları 
462(1069/70) Yılı Olayları 
463 (1070/71) Yılı Olaylan 
464(1071/72) Yılı Olayları 
465 (1072/73) Yılı Olayları 

III. BÖLÜM
SULTAN ALP ARSLAN DÖNEMİ
465(1072/73) Yılı Olayları 
466 (1073/74) Yılı Olaylan 
467 (1074/75) Yılı Olaylan 
468 (1075/76) Yılı Olayları 
469 (1076/77) Yılı olayları
470 (1077/78) Yılı Olayları 
471 (1078/79) Yılı Olayları 
472 (1079/1080) Yılı Olayları 
473 (1080/81) Yılı Olayları 
474 (1081/82) Yılı Olaylan 
475 (1082/83) Yılı Olaylan 
476 (1083/84) Yılı Olayları 
477 (1084/85) Yılı Olaylan 
478 (1085/86) Yılı Olaylan 
479 (1086/87) Yılı Olayları 
480 (1087/88) Yılı Olayları 

BİBLİYOGRAFYA
İNDEKS

 


Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
İbn-i Haldun Üzerine Araştırmalar
Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri
(1840 - 1880)
Türk Eczacılık Tarihi
Eczacılık Tarihi
Fatih Sultan Mehmed Döneminde Musiki ve Şems-i
Rumi'nin Mecmua-i Güfte'si
Muhibbi Divanı
Açık Sırlar İsrailin Dış Politikası ve
Nükleer Sırları
Devrim ve Demokrasi Bir 27 Mayısçının
Anıları
Osmanlı'dan Günümüze Etnik Yapılanma ve
Göçler
Osmanlı'dan Günümüze Edebiyat ve Toplum
Samur Devri (1640 - 1648)
İki Komite İki Kıtal - Kafkas Yollarında
Doğu Anadolu Araştırmaları
Selçuklu Emiri Beşare Bey ve Başarakavak
(Tarih, Kültür, Sanat)
Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları
Manakib al-Arifin - (2 Cilt)   Takım
Türkiyede Şehirciliğin Tarihi İnkişafı
Saray Günlüğüm
Rönesans Papalarının Türklerle İşbirliği
Nil Kıyısından Boğaziçi’ne Kavalalı Mehmed
Ali Paşa Hanedanı’nın İstanbul’daki
İzleri: From the Shores of the Nile to the
Bosphorus Traces of Kavalalı Mehmed Ali Pasha
Dynasty in İstanbul
Osmanlı İmparatorluğunda Fotoğrafçılık
1839-1923
Osmanlı Kitap Sanatında Doğal Çiçekler
Fuat Bayramoğlu'nun Rubaileri
İki Rıfat Paşa'nın Ahlak Dünyası
Akdenizle Kucaklaşan Osmanlı Seramikleri
Kani Divanı
Osmanlı Belgelerinde Ohri
Osmanlı ve İngiliz Arşiv Belgelerinde Yezidiler
Hayali İstanbul Manzaraları
Türk Bilig Revüsü - İran-Turan Cenkleri
Tümünü göster
Kapat