tr    en
E-Mail listemize katılın.
Email
Ad Soyad
   

Timur ve Devleti

Timur ve Devleti
Yazar : 
Yayınevi : Türk Tarih Kurumu 
Liste Fiyatı : 10,00 TL
Taksit seçenekleri için tıklayın
153020
Stok Kodu : 9789751627001
Boyut : 13,5 x 21 cm
Sayfa Sayısı : xii+239
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : 2014-01
Baskı : 3
Kapak Türü : Karton
Kağıt Türü : 1. Hamur sarı
Dili : Türkçe


Bookmark and Share
Açıklama :
İçindekiler:
ÖNSÖZ           XI
I-TİMUR  DEVRΠ             1-33
a- Timur'dan Önceki Durum... 1-3; b - Ti¬mur'un Ortaya Çıkışı ve îlk Faaliyetleri... 3-7; c-Harezm Üzerine Seferler... 7-8; d - Mo¬ğollar ve Deşt-i Kıpçak Üzerine Seferler... 8-10; e - Timur'un Horasan Üzerine Sefer¬leri. .. 10-12; f- Üç Yıllık Sefer (1386-1388).. 12-15; g-Toktamış Üzerine Birinci Sefer... 15-17; h-Beş Yıllık Sefer (1392-1397)... 17-20; ı-Toktamış Üzerine İkinci Sefer... 20-22; i - Hindistan Seferi (1398-1399)... 22; j-Yedi Yıllık Sefer (1399-1404)... 22-31; k-Timur'un Son Seferi ve Ölümü...  31-33.
II-TİMUR'UN ÖLÜMÜNDEN SONRA MEYDA¬NA GELEN OLAYLAR ve ŞAHRUH DEVRİ..      34-75
a - Timur'un Ölümünden Sonra Mâverâün-nehr ve Horasan... 34-40; b - Timur'un Ölümünden Sonra Azerbaycan ve Acem Irak'ı.. 40-47; c-Timur'un Ölümünden Sonra Gü¬ney İran (Fars ve Kirman)'da Hâkimiyet Mü¬cadeleleri ... 47-50; ç - Halil Sultan'm Semer-kand'ı Ele Geçirmesinden Sonra Mâverâün-nehr ve Horasan... 50-51; d - Pir Muham-med'in Mâverâünnehr'e Gelmesi... 51-52; e-Pir Muhammed ile Halil Sultan Arasında Savaş ve Şahruh'un İkinci Defa Mâverâünnehr Üze¬rine Hareketi... 53-57; f-Uluğ Beğ'in Fer-gana ve Kaşgar'da Hâkimiyeti Ele Geçirmesi.. 57-58; g - Moğollar ve Özbekler ile Münasebe-betler...   58-59;   h - Şahruh'un   I.   Âzerbay-
can Seferi... 59-63; ı - Uluğ Beğ'in Moğol¬lar Üzerine Seferi... 64-65; i - Uluğ Beğ'in Özbekler ile Savaşı, Yenilmesi ve Şahruh'un Semerkand'a Gelmesi... 65-67; j - Şahruh'un II. Azerbaycan Seferi... 67-69 k-Özbek-ler'in Horasan'a Hücumu... 69-70; 1-Şah¬ruh'un III. Azerbaycan Seferi... 70-72; m-Mirza Baysurgur Oğlu Sultan Muhammed'in Acem Irak'ına Tayini, Ayaklanması, Şahruh'un Onun Üzerine Yürümesi ve Ölümü... 73-75.
III - ULUĞ BEĞ DEVRİ         76-80
a - Şahruh'un Cesedinin Önce Herat'a, Ora¬dan da Semerkand'a Nakli ve Bu Arada Ti-murla   Mirzaları   Arasındaki Mücadele¬ler...   76-80.
IV-ABDÜLLÂTIF DEVRİ      81-82
V-ABDULLAH DEVRİ      83-84
VI - EBÜ SAÎD DEVRİ    85-92
VII-HÜSEYİN BAYKARA DEVRİ     93-105
VIII-TIMURLULAR DEVLETÎNlN İDARÎ, İKTݬSADÎ VE KÜLTÜREL DURUMUNA UMUMÎ
BİR BAKIŞ      ,     106-142
ı-DEVLET TEŞKİLÂTI        106-116
a-Hâkimiyet   Anlayışı...    106-107;   b-Hü¬kümdar  Ailesi...    107-109;   e - Ordu   Teşki¬lâtı...   110-112; ç-Maliye...   112-115; d-Hâkim-Daruga ve diğer memuriyetler...   115-116.
2-İMAR   FAALİYETLERİ     116-123
3 - ZlRAÎ ve TİCARÎ FAALİYETLER  123-133
4-DlNÎ HAREKETLER      133-136
5 - ÇAĞATAY EDEBİYATI      136-139
6 - RESİM ve SÜSLEME    139-140
7 - MUSİKΠ      140-142
SONUÇ       143-146
KRONOLOJİ        I47-H9
TÎMURLU  HÜKÜMDARLARI     151
BİBLİYOGRAFYA       153-155
DİZÎN       157-172

 


Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
İbn-i Haldun Üzerine Araştırmalar
Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri
(1840 - 1880)
Türk Eczacılık Tarihi
Eczacılık Tarihi
Fatih Sultan Mehmed Döneminde Musiki ve Şems-i
Rumi'nin Mecmua-i Güfte'si
Muhibbi Divanı
Açık Sırlar İsrailin Dış Politikası ve
Nükleer Sırları
Devrim ve Demokrasi Bir 27 Mayısçının
Anıları
Osmanlı'dan Günümüze Etnik Yapılanma ve
Göçler
Osmanlı'dan Günümüze Edebiyat ve Toplum
Samur Devri (1640 - 1648)
İki Komite İki Kıtal - Kafkas Yollarında
Doğu Anadolu Araştırmaları
Selçuklu Emiri Beşare Bey ve Başarakavak
(Tarih, Kültür, Sanat)
Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları
Manakib al-Arifin - (2 Cilt)   Takım
Türkiyede Şehirciliğin Tarihi İnkişafı
Saray Günlüğüm
Rönesans Papalarının Türklerle İşbirliği
Nil Kıyısından Boğaziçi’ne Kavalalı Mehmed
Ali Paşa Hanedanı’nın İstanbul’daki
İzleri: From the Shores of the Nile to the
Bosphorus Traces of Kavalalı Mehmed Ali Pasha
Dynasty in İstanbul
Osmanlı İmparatorluğunda Fotoğrafçılık
1839-1923
Osmanlı Kitap Sanatında Doğal Çiçekler
Fuat Bayramoğlu'nun Rubaileri
İki Rıfat Paşa'nın Ahlak Dünyası
Akdenizle Kucaklaşan Osmanlı Seramikleri
Kani Divanı
Osmanlı Belgelerinde Ohri
Osmanlı ve İngiliz Arşiv Belgelerinde Yezidiler
Hayali İstanbul Manzaraları
Türk Bilig Revüsü - İran-Turan Cenkleri
Tümünü göster
Kapat