Türk - İtalyan İlişkileri (1911-1916)

Stok Kodu:
9751607019
Boyut:
16 x 23.5 cm
Sayfa Sayısı:
x + 279 +
Basım Yeri:
Ankara
Basım Tarihi:
1995-05
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur
Dili:
Türkçe
%50 indirimli
100,00
50,00
Taksitli fiyat: 12 x 5,33
1 adet mevcut
9751607019
10643
Türk - İtalyan İlişkileri (1911-1916)
Türk - İtalyan İlişkileri (1911-1916)
50.00
İçindekiler:

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

İTALYA VE OSMANLI DEVLETİ'NİN İŞGAL ÖNCESİ TRABLUSGARB POLİTİKALARI

I.             İTALYA'NIN TRABLUSGARB POLİTİKASI

A.İtalya'nın Trablusgarb'ı Sömürge Alanı Olarak Seçmesi

B.İtalya'nın İşgal Öncesi Trablusgarb'taki Faaliyetleri

II.    OSMANLI DEVLETİ'NİN TRABLUSGARB POLİTİKASI

A.    II. Abdülhamit Dönemi Trablusgarb Politikası

B.     II. Meşrutiyet Dönemi Trablusgarb Politikası

III. İTALYA'NIN TRABLUSGARB'I İŞGAL HAZIRLIKLARINI HIZLANDIRMASI

IV.  İTALYA'NIN TRABLUSGARB'I İŞGAL EDECEĞİNİ BÜYÜK DEVLETLERE BİLDİRMESİ VE İTALYAN KAMUOYU

V.     OSMANLI HÜKÜMETİ VE TÜRK KAMUOYUNUN GELİŞMELERE KARŞI TAVRI

 

İKİNCİ BÖLÜM

TRABLUSGARB VE BİNGAZİ'YE YÖNELİK İTALYAN SALDIRISI

I.             SAVAŞ ÖNCESİ SON GELİŞMELER

A.  23 Eylül 1911 Tarihli İtalyan Notası

B.   Deme Gemisi'nin Trablusgarb'a Gelişi

C.  İtalyan Ablukası ve Alınan Savunma Tedbirleri

D.  İşgal Tehlikesi Karşısında Babıâli'nin Tavrı

E.   İtalya'yı İşgal İçin Harekete Geçiren Sebepler

F.   28 Eylül 1911 Tarihli İtalyan Notası ve Türk Kamuoyunun Tepkisi

G.  Savaş Tehlikesi Karşısında Komşu Devletlerin Tutumları

II.          SAVAŞIN BAŞLAMASI

A.  İtalya'nın Savaş İlanı

B.   Hakkı Paşa Kabinesi'nin İstifası

C.  Babıâli'nin Savaşı Önlemek İçin Büyük Devletlere Başvurması

D.  Kamuoyunu Teskin Etme ve Yabancıların Güvenliğini Sağlama Çabaları

E.     Osmanlı Harbiye Nezareti'nin Trablusgarb'ı Savunma Planı

F.     Trablusgarb'ın İşgâli

G.    İngiltere ve Fransa'nın Savaştan Yararlanmak İstemeleri

1.      İngiltere’nin Sellum Limanı'nın Mısır'a Ait Olduğunu İddia Etmesi

2.      Fransa'nın orta Afrika'ya Giden Ticaret Yollarını Elde Etme Girişimi

III. DİRENİŞİN BAŞLAMASI

A.    Gönüllü Türk Subaylarının Trablusgarb'a Gidişleri ve Direnişin Güçlenmesi

B.     Sünusilerin Direnişe Katkıları

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TRABLUSGARB VE BİNGAZİ HARİCİNDE SAVAŞ

I.             ADRİYATİK MÜCADELESİ

II.          TÜRK DONANMASININ ÇANAKKALE BOĞAZINA SIĞINMASI

III.       AKDENİZ MÜCADELESİ

B.    İtalya'nın Savaşı Denizlere Kaydırmak İçin Büyük Devletlerin Onayını Alması

C.    Osmanlı Devleti'nin Savaşı Denizlere Kaymasını Önleme Çabaları

D.    Beyrut Bombardımanı

E.     Çanakkale'ye Saldırı ve Boğazlar Sorunu

F.     Adalar ve Anadolu Sahillerine Yönelik İtalyan Saldırıları

1.      İşgal Öncesi Ege Denizi'nde İtalyan Faaliyetleri

2.      Rodos ve Oniki Ada 'nın İşgali

3.      Adaların İşgaline Karşı Tepkiler ve Babıâlinin Tavrı

IV.        KIZILDENİZ MÜCADELESİ

A.    Kızıldeniz'de İtalyan Faaliyetleri

B.     Osmanlı Devleti'nin Habeşistan ile ittifak Kurma Yollarını Araması

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SAVAŞIN YANKILARI VE TARAFLARIN TUTUMLARI

I.             SAVAŞIN YANKILARI

A.          İslam Dünyası ve Savaş

B.           Dünya Kamuoyu ve Savaş

II.          TARAFLARIN TUTUMLARI

A.          İtalya’nın Tutumu

1.      İtalya'nın Sindirme Politikası

2.      İtalya’nın  Türkler ile Arapların Arasını Açma Politikası

B.          Osmanlı Devleti'nin Tutumu

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

ARABULUCULUK GİRİŞİMLERİ, BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE OUCHY BARIŞ ANTLAŞMASI

I.         ARABULUCULUK GİRİŞİMLERİ

A... Barış Arayışları

B... Büyük Devletlerin Arabuluculuk Teşebbüsünde Bulunmaları ve Tarafların Barış Şartları

C... Rodos ve Oniki Ada’nın İtalyanlarca İşgâlinin Barış Eğilimlerini Artırması

D... İtalya’nın Osmanlı Devleti ile Doğrudan Görüşme Yollarını Araması

E... Reva! Mülakatı ve Barış Beklentileri

F... Said Paşa Hükûmeti'nde Barış Eğilimlerinin Artması

II. BİRİNCİ BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

A. Barış Görüşmelerinin Başlaması ve Tarafların Tezleri

B. Said Paşa Hükûmeti'nin İstifası, Barış Görüşmelerinin Kesilmesi ve Ahmet Muhtar Paşa Hükûmeti'nin Tavır Belirlemesi

C.   Ahmet Muhtar Paşa Hükûmeti'nin Barış Şartları

III. İKİNCİ BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

A.           Görüşmelerin Başlaması.

B.           Reşid  Paşa'nın Görüşmelere Katılması

C.           Balkanlarındaki Gelişmelerin Osmanlı Devleti'ni Barışa Zorlaması ve Ouchy Antlaşması

 

ALTINCI BÖLÜM

OUCHY ANTLAŞMASI SONRASI VE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ TÜRK - İTALYAN İLİŞKİLERİ

I.         OUCHY ANTLAŞMASI SONRASI TÜRK- İTALYAN İLİŞKİLERİ

A... Trablusgarb ve Bingazi'nin Tahliyesi

B. Türk - İtalyan İlişkilerinin Düzelmesi

II. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ TÜRK- İTALYAN İLİŞKİLERİ (1914- 1916)

A. İtalya’nın Tarafsızlık Politikası ve Osmanlı Devleti'nin İtalya’nın Savaşa Girmesini Önleme Çabaları

B.   İtalya’nın Avusturya ile Savaşa Karar Vermesi ve Türk - İtalyan İlişkilerinin Gerginleşmesi

C.  3 Ağustos 1915 Tarihli İtalyan Notası

D. İtalya’nın Osmanlı Devleti'ne Savaş Planı

E. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika Politikası ve Trablusgarb ile Bingazi'nin Osmanlı Sınırlarına Katılması

SONUÇ

BİBLİYOGRAFYA

GENEL DİZİN

BELGELER

 

İçindekiler:

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

İTALYA VE OSMANLI DEVLETİ'NİN İŞGAL ÖNCESİ TRABLUSGARB POLİTİKALARI

I.             İTALYA'NIN TRABLUSGARB POLİTİKASI

A.İtalya'nın Trablusgarb'ı Sömürge Alanı Olarak Seçmesi

B.İtalya'nın İşgal Öncesi Trablusgarb'taki Faaliyetleri

II.    OSMANLI DEVLETİ'NİN TRABLUSGARB POLİTİKASI

A.    II. Abdülhamit Dönemi Trablusgarb Politikası

B.     II. Meşrutiyet Dönemi Trablusgarb Politikası

III. İTALYA'NIN TRABLUSGARB'I İŞGAL HAZIRLIKLARINI HIZLANDIRMASI

IV.  İTALYA'NIN TRABLUSGARB'I İŞGAL EDECEĞİNİ BÜYÜK DEVLETLERE BİLDİRMESİ VE İTALYAN KAMUOYU

V.     OSMANLI HÜKÜMETİ VE TÜRK KAMUOYUNUN GELİŞMELERE KARŞI TAVRI

 

İKİNCİ BÖLÜM

TRABLUSGARB VE BİNGAZİ'YE YÖNELİK İTALYAN SALDIRISI

I.             SAVAŞ ÖNCESİ SON GELİŞMELER

A.  23 Eylül 1911 Tarihli İtalyan Notası

B.   Deme Gemisi'nin Trablusgarb'a Gelişi

C.  İtalyan Ablukası ve Alınan Savunma Tedbirleri

D.  İşgal Tehlikesi Karşısında Babıâli'nin Tavrı

E.   İtalya'yı İşgal İçin Harekete Geçiren Sebepler

F.   28 Eylül 1911 Tarihli İtalyan Notası ve Türk Kamuoyunun Tepkisi

G.  Savaş Tehlikesi Karşısında Komşu Devletlerin Tutumları

II.          SAVAŞIN BAŞLAMASI

A.  İtalya'nın Savaş İlanı

B.   Hakkı Paşa Kabinesi'nin İstifası

C.  Babıâli'nin Savaşı Önlemek İçin Büyük Devletlere Başvurması

D.  Kamuoyunu Teskin Etme ve Yabancıların Güvenliğini Sağlama Çabaları

E.     Osmanlı Harbiye Nezareti'nin Trablusgarb'ı Savunma Planı

F.     Trablusgarb'ın İşgâli

G.    İngiltere ve Fransa'nın Savaştan Yararlanmak İstemeleri

1.      İngiltere’nin Sellum Limanı'nın Mısır'a Ait Olduğunu İddia Etmesi

2.      Fransa'nın orta Afrika'ya Giden Ticaret Yollarını Elde Etme Girişimi

III. DİRENİŞİN BAŞLAMASI

A.    Gönüllü Türk Subaylarının Trablusgarb'a Gidişleri ve Direnişin Güçlenmesi

B.     Sünusilerin Direnişe Katkıları

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TRABLUSGARB VE BİNGAZİ HARİCİNDE SAVAŞ

I.             ADRİYATİK MÜCADELESİ

II.          TÜRK DONANMASININ ÇANAKKALE BOĞAZINA SIĞINMASI

III.       AKDENİZ MÜCADELESİ

B.    İtalya'nın Savaşı Denizlere Kaydırmak İçin Büyük Devletlerin Onayını Alması

C.    Osmanlı Devleti'nin Savaşı Denizlere Kaymasını Önleme Çabaları

D.    Beyrut Bombardımanı

E.     Çanakkale'ye Saldırı ve Boğazlar Sorunu

F.     Adalar ve Anadolu Sahillerine Yönelik İtalyan Saldırıları

1.      İşgal Öncesi Ege Denizi'nde İtalyan Faaliyetleri

2.      Rodos ve Oniki Ada 'nın İşgali

3.      Adaların İşgaline Karşı Tepkiler ve Babıâlinin Tavrı

IV.        KIZILDENİZ MÜCADELESİ

A.    Kızıldeniz'de İtalyan Faaliyetleri

B.     Osmanlı Devleti'nin Habeşistan ile ittifak Kurma Yollarını Araması

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SAVAŞIN YANKILARI VE TARAFLARIN TUTUMLARI

I.             SAVAŞIN YANKILARI

A.          İslam Dünyası ve Savaş

B.           Dünya Kamuoyu ve Savaş

II.          TARAFLARIN TUTUMLARI

A.          İtalya’nın Tutumu

1.      İtalya'nın Sindirme Politikası

2.      İtalya’nın  Türkler ile Arapların Arasını Açma Politikası

B.          Osmanlı Devleti'nin Tutumu

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

ARABULUCULUK GİRİŞİMLERİ, BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE OUCHY BARIŞ ANTLAŞMASI

I.         ARABULUCULUK GİRİŞİMLERİ

A... Barış Arayışları

B... Büyük Devletlerin Arabuluculuk Teşebbüsünde Bulunmaları ve Tarafların Barış Şartları

C... Rodos ve Oniki Ada’nın İtalyanlarca İşgâlinin Barış Eğilimlerini Artırması

D... İtalya’nın Osmanlı Devleti ile Doğrudan Görüşme Yollarını Araması

E... Reva! Mülakatı ve Barış Beklentileri

F... Said Paşa Hükûmeti'nde Barış Eğilimlerinin Artması

II. BİRİNCİ BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

A. Barış Görüşmelerinin Başlaması ve Tarafların Tezleri

B. Said Paşa Hükûmeti'nin İstifası, Barış Görüşmelerinin Kesilmesi ve Ahmet Muhtar Paşa Hükûmeti'nin Tavır Belirlemesi

C.   Ahmet Muhtar Paşa Hükûmeti'nin Barış Şartları

III. İKİNCİ BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

A.           Görüşmelerin Başlaması.

B.           Reşid  Paşa'nın Görüşmelere Katılması

C.           Balkanlarındaki Gelişmelerin Osmanlı Devleti'ni Barışa Zorlaması ve Ouchy Antlaşması

 

ALTINCI BÖLÜM

OUCHY ANTLAŞMASI SONRASI VE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ TÜRK - İTALYAN İLİŞKİLERİ

I.         OUCHY ANTLAŞMASI SONRASI TÜRK- İTALYAN İLİŞKİLERİ

A... Trablusgarb ve Bingazi'nin Tahliyesi

B. Türk - İtalyan İlişkilerinin Düzelmesi

II. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ TÜRK- İTALYAN İLİŞKİLERİ (1914- 1916)

A. İtalya’nın Tarafsızlık Politikası ve Osmanlı Devleti'nin İtalya’nın Savaşa Girmesini Önleme Çabaları

B.   İtalya’nın Avusturya ile Savaşa Karar Vermesi ve Türk - İtalyan İlişkilerinin Gerginleşmesi

C.  3 Ağustos 1915 Tarihli İtalyan Notası

D. İtalya’nın Osmanlı Devleti'ne Savaş Planı

E. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika Politikası ve Trablusgarb ile Bingazi'nin Osmanlı Sınırlarına Katılması

SONUÇ

BİBLİYOGRAFYA

GENEL DİZİN

BELGELER

 

Kapat