tr    en
E-Mail listemize katılın.
Email
Ad Soyad
   

Hada'iku’l-Haka'ik fi Tekmileti’ş-Şaka'ik
Nev‘izade Atayi’nin Şaka'ik Zeyli

Hada'iku’l-Haka'ik fi Tekmileti’ş-Şaka'ik
Yazar : 
Liste Fiyatı : 180,00 TL
Taksit seçenekleri için tıklayın
225228
Stok Kodu : 9789751739018
Boyut : 16 x 24 cm
Sayfa Sayısı : 2157
Basım Yeri : İstanbul
Basım Tarihi : 2017
Kapak Türü : Ciltli
Kağıt Türü : 1. hamur sarı
Dili : Türkçe


Bookmark and Share
Açıklama :

Taşköprîzade Ahmed Efendi’nin (ö. 968/1561) Arapça olarak 965/1558 yılın­da kaleme aldığı eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye fî ‘Ulemâi’d-Devleti’l-Osmâniyye adlı biyografi eseri Osmanlı devletinin kuruluşundan ese­rin telif tarihine kadar her padişah dönemini ayrı bir tabakada inceler. On tabakada top­lam 521 biyografi ölüm tarihlerine göre sıra­lanarak verilmiştir. Ulema arasında dönemin düşünür ve hekimleri de yer almıştır. Eserde şahısların öğrenimleri, mesleki kariyerleri, ta­lim ve irşad faaliyetlerinin yanı sıra eserlerine de yer verilmiştir.

Taşköprîzâde’nin vefatından sonra eser defalarca Osmanlı Türkçesine tercüme edildiği gibi esere onun bıraktığı yerden itibaren devam eden ve birbirini tamamlayan müteselsil zeyiller de yazılmıştır. Türkçe olarak kaleme alınan zeyillerin ilki ve en kapsamlısı  Nev‘îzâde Atâyî’nin (ö.1045/1635) Hadâ’iku’l-Hakâ’ik fî Tekmile­ti’ş-Şakâ’ik adlı eseridir.

Kurumumuz tarafından Prof. Dr. Derya Örs’ün editörlüğünde başlatılan “Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye Çeviri ve Ze­yilleri Projesi” kapsamında yayınlanan Atâyî Zeyli, Şakâ’ik’ın bıraktığı yer olan Kânûnî Sultan Süleyman döneminden Sultan IV. Murad devrinin ortalarına kadar gelmektedir. Her biri bir hükümdara tekabül eden sekiz tabakayı kapsayan eserde çoğunluğu hacimli 1133 biyografi yer almaktadır. Eser, Yrd. Doç. Dr. Suat Donuk tarafından üç yazma nüshasının karşılaştırılmasıyla yayına hazırlanmıştır. İki cilt olarak basılan eserin sonunda üç adet de dizin yer almaktadır. Bunların ikisi eserdeki biyografi başlıklarıyla sınırlı olup birincisi isme, ikincisi nisbeye göre tanzim edilmişken üçüncü dizin metinde geçen tüm şahıs isimlerinin yanısıra, yerleşim yeri (şehir, kasaba, köy), mimari yapı (medrese, cami, zaviye), coğrafi bölge, vb. tüm özel isimleri içermektedir.

Topkapı Sarayı Müzesi Ktp. Revan, No. 1438; Süleymaniye Yazma Eser Ktp. Esad Efendi, No. 2309; Edirne Selimiye Kütüphanesi, No. 4702


Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
İbn-i Haldun Üzerine Araştırmalar
Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri
(1840 - 1880)
Türk Eczacılık Tarihi
Eczacılık Tarihi
Fatih Sultan Mehmed Döneminde Musiki ve Şems-i
Rumi'nin Mecmua-i Güfte'si
Muhibbi Divanı
Açık Sırlar İsrailin Dış Politikası ve
Nükleer Sırları
Devrim ve Demokrasi Bir 27 Mayısçının
Anıları
Osmanlı'dan Günümüze Etnik Yapılanma ve
Göçler
Osmanlı'dan Günümüze Edebiyat ve Toplum
Samur Devri (1640 - 1648)
İki Komite İki Kıtal - Kafkas Yollarında
Doğu Anadolu Araştırmaları
Selçuklu Emiri Beşare Bey ve Başarakavak
(Tarih, Kültür, Sanat)
Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları
Manakib al-Arifin - (2 Cilt)   Takım
Türkiyede Şehirciliğin Tarihi İnkişafı
Saray Günlüğüm
Rönesans Papalarının Türklerle İşbirliği
Nil Kıyısından Boğaziçi’ne Kavalalı Mehmed
Ali Paşa Hanedanı’nın İstanbul’daki
İzleri: From the Shores of the Nile to the
Bosphorus Traces of Kavalalı Mehmed Ali Pasha
Dynasty in İstanbul
Osmanlı İmparatorluğunda Fotoğrafçılık
1839-1923
Osmanlı Kitap Sanatında Doğal Çiçekler
Fuat Bayramoğlu'nun Rubaileri
İki Rıfat Paşa'nın Ahlak Dünyası
Akdenizle Kucaklaşan Osmanlı Seramikleri
Kani Divanı
Osmanlı Belgelerinde Ohri
Osmanlı ve İngiliz Arşiv Belgelerinde Yezidiler
Hayali İstanbul Manzaraları
Türk Bilig Revüsü - İran-Turan Cenkleri
Tümünü göster
Kapat