tr    en
E-Mail listemize katılın.
Email
Ad Soyad
   

Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri (1840 - 1880)

Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri
(1840 - 1880)
Yazar : 
Yayınevi : Türk Tarih Kurumu 
Satışta değil
Stok Kodu : 9789751612267
Boyut : 17 x 24 cm
Sayfa Sayısı : 265
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : 2011-11
Baskı : 2
Kapak Türü : Ciltli
Kağıt Türü : 1. hamur sarı
Dili : Türkçe


Bookmark and Share
Açıklama :
Özet:
İkinci baskısı 2011’de yapılan eser, Tanzimat devrinde yerel yönetimdeki gelişmeleri kon u alarak başlamaktadır. Konusunu iki “kesim” ve on bölümde işleyen eserde XI. yüzyılda Osmanlı yerel yönetim sisteminin doğuşu ve Osmanlı İmparatorluğu’nda modern belediyecilik ayrıntılarıyla ortaya konulmaktadır. Bunlara bağlı olarak Tanzimat’ın ilk uygulaması olan Muhassıllık Meclisleri, Avrupa’nın reform istekleri doğrultusunda Babıali’nin hazırlattığı Vilayet nizamnameleri, Vilayet yönetiminde idare meclisleri, küçük yerleşmelerde yerel yönetim düzeni, Tanzimat sonrası belediyenin kuruluşu, Altıncı Daire-yi Belediye, 1868 yılında İstanbul Şehremanetinin yeniden düzenlenişi, Osmanlı vilayetlerinde modern belediyeler, modern Osmanlı belediyeleri ve kent hizmetleri de kitapta işlenen konulardandır.
İçindekiler:

GİRİŞ
YEREL YÖNETİMDEKİ GELİŞMELER
Mahallî İdare Geleneği; Abartma ve Gerçek üzerine
BİRİNCİ KESİM
19. YÜZYILDA OSMANLI YEREL YÖNETİM SİSTEMİNİN DOĞUŞU
BÖLÜM 1

TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİM GELENEĞİNİN OLUŞMASI
Klasik Dönem Yönetiminin Mirası
Yeni Devir ve Yeni Kurumlar
Seçim Denen Kurumun Girişi

BÖLÜM II
MERKEZİYETÇİLİK ÇAĞINDA YEREL YÖNETİMİN GELİŞMESİ
Zorunlu Modernleşmenin Yansıması
Tanzimatın İlk Uygulaması ; Muhassılık Meclisleri
Meclis Üyelerinin Seçim Usulü
Meclisler Nasıl Çalışıyordu ?
Meclislerin Yapısı ve Sorunlar
Uygulamada Değişiklikler
Başkente Davet Edilen Eyalet Temsilcileri

BÖLÜM III
AVRUPA'NIN REFORM İSTEKLERİ VE BABIÂLI'NİN KARŞI ÖNLEMLERİ
Islahat Fermanı ve Reform Sorunu
Lübnan Olayları ve Lübnan Nizamnamesi Örneği
Reformun Deneme Uygulamaları
Tuna Vilayeti ve Midhat Paşa
1864 ve 1871 Vilayet Nizamnamelerinin Ana Hatları
Uygulamanın Yaygınlaşması
(1287) 1871 İdare-yi Umumiye-yi Vilâyet Nizamnamesi
Ayrıcalıklı Statüsü Olan Vilâyetler

BÖLÜM IV
VİLÂYET YÖNETİMİNDE İDARE MECLİSLERİ
Yeni Vilâyet Yönetimi ve Meclisler
Vilâyet İdare Meclisleri ve Gayrimüslim Cemaatler
Meclislerin Yapısı ve Üyelerin Çalışması
Liva ve Kaza İdare Meclisleri
Karışık Bir Seçim Usulü
Adliye Teşkilatında ve Vilâyet İhtisas Komisyonlarındaki Seçimli Üyeler
Vilâyet Umumi Meclisleri
Vilâyet Meclisleri Geleneği ve İlk Osmanlı Mebuslar Meclisi

BÖLÜM V
KÜÇÜK YERLEŞMELERDE YEREL YÖNETİM DÜZENİ
Osmanlı Nahiye Yönetimi ve Nahiye Meclisleri
Nahiye Yönetimine Avrupa’nın Müdahalesi ve 1876 Tarihli İdare-yi Nevahi Nizamnamesi
Nahiye Yönetiminin Aksaklıkları
Mahalle ve Köy Yönetimi
Vilâyet Nizamnamesine Göre Köy Yönetimi

İKİNCİ KESİM
OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA MODERN BELEDİYELER
BÖLÜM VI
TANZİMAT'TAN SONRA BELEDİYENİN KURULUŞU
Modern Belediyelerin Kuruluş Nedenleri
Geleneksel Osmanlı Şehir Yönetiminden Modern Belediyeye
İhtisab Nazırlığı
Tanzimat Yöneticilerinin Modern Belediye Anlayışı
İstanbul'da Şehremanetinin Kurulması
Şehremanetinin Organları
Malî Durum ve Personel
Başarısız Bir Kuruluş
İntizam-ı Şehir Komisyonu

BÖLÜM VII
ALTINCI DAİRE-Yİ BELEDİYE
Beyoğlu Semtindeki Modern Belediye
Altıncı Daire-yi Belediye'nin Organları ve Görevleri
Beledî Kolluk ve Beledî Yargı
Altıncı Dairenin Malî Durumu ve Faaliyeti
Altıncı Daire Nasıl Örnek Oldu

BÖLÜM VIII
ÖRGÜTLENEMEYEN BELEDİYE
1868 Yılı: İstanbul Şehremaneti'nin Yeniden Düzenlenişi
Dersaadet Belediye Kanunu Meclis-i Mebusan'da
Bugüne Kadar Tamamlanamayan Örgütlenme

BÖLÜM IX
OSMANLI VİLÂYETLERİNDE MODERN BELEDİYELER
Osmanlı Şehirlerinde Geleneksel Yönetimin Çözülmesi
1871 Vilâyet Nizamnamesine Göre Belediye İdareleri
Osmanlı Şehirlerinde İlk Örgütlü Belediyeler
Osmanlı Avrupası Şehirlerinde İlk Belediyeler
Osmanlı Asyası Şehirlerinde İIk Belediyeler
1877 Vilâyetler Belediye Kanunu ve Getirdiği Kurumsal Yapı
Belediye Seçimi ve Belediye Personeli
Belediyelerin Mali Güçsüzlüğü

BÖLÜM X
MODERN OSMANLI BELEDİYELERİ VE KENT HİZMETLERİ
Belediyelerin İmar Denetimi ve Kent Altyapısını Kurma Çabaları
Kentsel Altyapı ve Belediyeler
Osmanlı Belediyelerinin Kolluk Sorunu, Beledi Ceza ve Fiyat Kontrolü
Beledî Denetim ve Ceza ile İlgili Nizamnameler
Belediyenin Fiyat Tesbiti ve Kontrolü
Şehrin Ekonomik Hayatını Düzenleyici Tesislerin Kurulması
Osmanlı Belediyelerinin Koruyucu Amaçlı Örgüt ve Hizmetleri
Osmanlı Belediyeleri ve Şehir Hizmetleri

 


Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat